Райт Френк
Міжнародні технології в годівлі та генетиці
tel/fax +380487095993
+380949175993
mailbox@right-frank.com
UA
RU
EN
Важливість споживання молозива

Важливість споживання молозива

Жодному з етапів вирощування свиней не притаманний такий високий відсоток падежу як під час підсосного періоду утримання у маточнику. Визначальним фактором схоронності поросят на цьому етапі є якнайскоріше випоювання їм молозива.

Споживання молозива життєво необхідно для:

Задовільнення потреб в енергії: запаси глікогену у новонароджених поросят вкрай малі, тому молозиво необхідне для підтримання температури тіла та протікання основних реакцій обміну речовин. Набуття пасивного іммунітету: у свиней антитіла не передаються через епітеліохоріальну плаценту. У перші дні життя поросята цілковито залежать від  іммунітету, який вони набують завдяки молозиву. 

Поросятам необхідно випоювати 200-400 г молозива, але досягти цього на практиці не так легко: окрім різкого зниження температури тіла після народження, а пізніше необхідності конкурувати з іншими поросятами за місце у гарної дійки, слід приймати до уваги рівень вироблення молозива свиноматкою та швидкість його всмоктування поросятами.

- молозиво виробляється в організмі свиноматки протягом 24-48 годин, а концентрація іммуноглобулинів швидко знижується з моменту опоросу;

- здатність кишківника поросят всмоктувати іммуноглобуліни швидко знижується; вже через 12 годин після народження порося може всмоктати лише 25% усіх антитіл.

Тому, забезпечення нормального споживання молозива – ключ до гарних показників продуктивності підприємств. Мені подобається уявляти споживання молозива у вигляді столика на трьох ніжках: якщо хоча б одна з них зламається, столик впаде. Цими трьома ніжками є:

  • молочна продуктивність свиноматки;
  • життєздатність поросят;
  • засіб випоювання молозива.

У цій статті не планувалося дуже просторікати щодо перших двох «ніжок», але не слід забувати, що необхідно забезпечити такі умови, за яких більшість поросят індивідуально отримають достатню кількість молозива, та вжити спеціальних заходів, щоб полегшити це завдання для найменших та найслабкіших поросят у великих гніздах. Тому нема сенсу прикладати зусилля на організацію випоювання молозива, якщо до того не знайшлося часу, наприклад, щоб висушити поросят після народження, підтримати температуру тіла поросят, або якщо у свиноматок на момент опоросу низька кондиція, що негативно вплине на вироблення молозива.

Існує спецільно розроблений порядок дій, спрямованний на полегшення підсосу або безпосереднє випоювання молозивом більш слабких поросят, яким буде важкіше отримати його самостійно.

На підприємстві ми можемо застосовувати різні способи:

Роздільна годівля на підсосі або роздільне випоювання молозивом

На півтори години переведіть найкрупніших поросят з гнізда до окремого загону, щоб у маленьких поросят не виникало необхідності конкурувати з ними за доступ до молозива.

Іноді при розподілі поросят з одного гнізда припускаються двох помилок. Слід запобігати виникненню таких ситуацій:

  • У загоні залишається дуже мало найслабкіших поросят, які не можуть достатньою мірою простимулювати роботу молочної залози матки, а отже і вироблення молозива (Fraser, 1984). Я завжди рекомендую залишати не менш ніж 7 поросят.

  • Поросята занадто слабкі: іноді розподіл гнізда проводять дуже пізно, або у гнізді всі поросята мають низьку масу при народженні, поганий теплообмін – вони слабкі і просто не здатні дістатися до молочної залози. У такому випадку необхідно безпосереднє випоювання молозивом.

Випоювання молозивом з допомогою

Мета – допомогти поросяті дістатися до дійок, а потім переконатися, що воно в змозі годуватися самостійно.


Безпосереднє випоювання молозивом

Цей спосіб дозволяє безпосередньо випоювати молозиво поросятам з низькою масою при народженні (нижче за 800 г), порушеним теплообміном та низькою життєздатністю. Молозиво отримують доїнням свиноматок, які тільки-но опоросилися, поросяться або тільки збираються пороситися.


Безпосереднє випоювання та випоювання з допомогою займають багато часу. Я раджу у щоденній роботі застосовувати роздільне випоювання молозивом, а випоювання з допомогою – лише для тих поросят, у яких вкрай низька маса при народженні, або практично відсутні сили, щоб самостійно дістатися до вимені свиноматки. 


Клінофід як кормова складова для профілактики субклінічного ацидозу рубця та родового парезу Для більшості виробників молочної продукції найважче завдання - максимізувати надої молока без ризику виникнення ацидозу рубця. Рубцевий ацидоз - це тимчасовий стан корів, коли рівень pH рубцевого середовища нижче оптимального.  Клінофід… more >
Основні відомості щодо аналізу мінералогічного складу води Споживання і якість води мають величезне значення для стану здоров'я і продуктивності сільськогосподарських тварин. Організм на 50-80% складається з води. Вода становить близько 87% молока. Мінералізація води відбивається на її… more >
Оптимізація годівлі свиноматок протягом перехідного періоду Гіпогалактичний синдром у свиноматок в околородовий період - загальний термін для позначення проблем з виробленням молока у свиноматок на початку підсисного періоду. Характеризується наступними ознаками: мастит, агалактія (комплексний синдром мастит-метрит-агалактія); безмолочність… more >
Фертильність та оцінка вгодованості: негативний енергетичний баланс НАСЛІДКИ Негативного Енергетичного БалансуГодівля може впливати на фертильність на декількох стадіях відтворювального циклу, до того ж такий багатофакторний вплив має комплексний характер.НАСЛІДКИ НЕГАТИВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУзатримує статеве дозрівання теличок;затримує статеву охоту/овуляцію… more >